Atrašanās vieta Latvijā

Plašs purvaino mežu masīvs. Konstatēti priežu niedrāji, bērzu un melnalkšņu dumbrāji. Sastopamas tādas īpaši aizsargājamas augu sugas kā - apdzira, sibīrijas skalbe, gada staipeknis. No putnu sugām konstatētas - gan melnais stārķis, ziemeļu un mazais gulbis, baltpieres zoss, brūnkaklis, garkaklis, gaigala u.c.

Sēnes

Foto: Inita Bružika

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0522900
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Dvietes pagasts.
Platība: 121,88 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk