Tīrās sūnas purvs

Nozīmīga pārejas purvu aizsardzības teritorija. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži. Samērā liela mellenāja kārkla populācija.

Tīrās sūnas purvs
Dabas liegums TĪRĀS SŪNAS PURVS. Foto: Irēna Muskare

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504000
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Maļinovas pagasts
Platība: 32,6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija