Švēriņu purvs karte

Augstais purvs, ko ietver purvains priežu mežs. Purva apmalēs konstatēts arī pārejas purvs. Teritorijas perifērijās skujkoku un jauktu koku mežs. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - pārejas purvi un slīkšņas, melnalkšņu staignāji, purvaini meži.

Švēriņu purvs
Dabas liegums ŠVĒRIŅU PURVS. Foto: Guntis Akmentiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506300
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju
Platība: 635,11 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija