Bernāti karte

Teritorija veidota jūrmalas biotopu un retu augu un dzīvnieku aizsardzībai. No ES aizsargājamiem biotopiem sastopami - ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, embrionālās kāpas, boreālie meži, mežainas jūrmalas kāpas, priekškāpas. Teritorijā konstatēti tādi aizsargājami augi kā jūrmalas dedestiņa, Gmelina alise, Lēzeļa vīrcele, sīkziedu plaukšķene u.c.

Dabas parks BERNĀTI. Foto: Andris Maisiņš. DAP
Dabas parks BERNĀTI. Foto: Andris Maisiņš. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0303600
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasts.
Platība: 794 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība  Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk