Palšu purvs karte

Lielākais purvu komplekss Vidzemes augstienes ģeobotāniskajā rajonā. Rietumu tipa augstais purvs ar ciņu mazmeldru. Teritorijā ir distrofi ezeri un purvaini priežu meži. Nozīmīga teritorija ES Putnu direktīvas sugu aizsardzībai, sastopamas tādas putnu sugas kā baltpieres zoss, rubenis, mežirbe, dzērve, ķīvīte, dzeltenais tārtiņš, upes tārtiņš, lietuvainis u.c.

Purvs. Sīka priedīte. Lāma
Dabas liegums PALŠU PURVS. Foto Fanija Šitca

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526200
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Kaives pagasts un Madonas novada Jumurdas pagasts.
Platība: 621 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk