Runtortas parka atrašanās vieta Latvijā

Dendroloģiskā vērtība. APRAKSTS sagatavošanā
Dabas vērtības. APRAKSTS sagatavošanā
Kultūrvēsturiskā vērtība. APRAKSTS sagatavošanā

Runtortas parks
Runtortas parks. Foto (2015): Elīna Tripāne

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470530
Administratīvais iedalījums: Ludza, Ludzas novads
Stādīšanas gads: nav zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk