Ķemeru Nacionālā parka atrašanās vietā Latvijā

Ķemeru Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību. Bioloģiski ļoti vērtīga teritorija.

Aizsardzības kategorija: nacionālais parks, starptautiskas nozīmes jeb RAMSAR mitrājs.
Kods: LV0200200
Natura 2000 teritorijastandarta datu forma
Administratīvais iedalījums: ietilpsts Jūrmalas pilsētā, Jelgavas, Mārupes un Tukuma novadā.
Platība: 36 184 ha
Dibināšanas gads: 1997
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Pierīgas reģionālā administrācija.
Logo: skatīt vairāk >>

Ķemeru Nacionālais parks kā nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija ir dibināts 1997. gadā, Saeimai pieņemot likumu par Ķemeru Nacionālo parku. Parks dibināts ar mērķi aizsargāt retas sugas un biotopus, kā arī sērūdeņražu veidošanās apvidu. Dibinot Ķemeru Nacionālo parku, tika izveidota arī tā administrācija, kas atrodas Ķemeros, vēsturiskajā „Meža mājā”. Administrācijas pirmais direktors bija Andis Liepa.

2002.gadā Ministru kabinets pieņēma Ķemeru Nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

2002. gadā tika pabeigts Dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2002. – 2010. gadam. To izstrādāja dāņu konsultantu firma Carl Bro International a/s sadarbībā ar Latvijas speciālistiem un ar Dānijas valdības finansiālu atbalstu.

Kopš 2004. gada Ķemeru Nacionālais parks ir iekļauts ES nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā.

2006. gads bija nozīmīgs Ķemeru Nacionālā parka vēsturē starptautiskā ziņā, jo tas tika uzņemts EUROPARC Federācijā un kļuvis par dabas aizsardzības organizāciju savienības EUROSITE biedru.

Ķemeru Nacionālā parka pastāvēšanas laikā vairākkārt veiktas gan tā likuma, gan individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izmaiņas.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk

Dabas tūrisma iespējas

Informācija par dažādu kategoriju dabas tūrisma objektiem. Katrā sadaļā norādes par atrašanās vietu, apraksti, foto un cita ceļošanai noderīga informācija.
Skatīt vairāk