Karte

Lielākā zaļās vārnas ligzdošanas vieta Latvijā (ap 20 ligzdojošu pāru jeb 80-90 % no visas nacionālās populācijas). Viena no pēdējām zaļās dzilnas ligzdošanas vietām Latvijā. Daudz citu retu putnu sugu.

Zaļā vārna. Foto: Edmunds Račinskis
Dabas liegums GARKALNES MEŽI. Zaļā vārna. Foto: Edmunds Račinskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0527400
Administratīvais iedalījums: Ropažu novads.
Platība: 1785 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk