Karte

Teritorija izveidotu divu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu: 7110* Neskarti augstie purvi un 91D0* Purvaini meži aizsardzībai.

Medņu riesta vieta. Sastopams ciņu mazmeldrs,- reta, īpaši aizsargājama augu suga.

Tīrelis

Foto: Neskarta augstā purva ainava Druviņu tīreļa centrālajā daļā Foto: L.Mihailova, 2015

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533000
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Usmas pagasts.
Platība: 293 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk