Saltais purvs

Teritorija izveidota augstā un pārejas purva aizsardzībai. No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopamas pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās.

Saltais purvs
Dabas liegums SALTAIS PURVS. Foto: Sintija Balode

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0506000
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Leimaņu pagasts Kalna pagasts.
Platība: 92,6 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk