Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - lakstaugiem bagāti egļu meži 9050, ozolu meži (ozolu, liepu un skābāržu meži) 9160.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes, piemēram, jūras ērglim (Haliaeetus albicilla),  kas teritorijā novērots 2022. gada sezonā. Tā pat teritorija ir nozīmīga lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita (barnabita)) kā potenciālā dzīvotne.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0538500
Administratīvais iedalījums: Dobeles novada Auru pagasts​​​​​​​
Platība: 61,81 ha
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk