Karte

Teritorija ietver 2 purvus un distrofu ezeru - Lebedinecu ez. Izcili austrumu tipa augstie purvi ar ārkausa kasandru. Daļu teritorijas aizņem pārejas purvi un slīkšņas purvaini meži, kas ir ES aizasrgājami biotopi. Sastopams rets bērzu hibrīds - pundurbērzs. Purva dienvidrietumu daļā sastopams baltais baltmeldrs, izcili biotopi dzērvēm.

Purvs

Foto: Ivars Leščinskis

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510400
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 2012,65 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk