Matkules karte

Lielākā daļa dabas lieguma mežu atbilst dabisko mežu biotopu pazīmēm. Teritorija nozīmīga Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 91D0* Purvaini meži aizsardzībā. Sastopami arī boreālie meži. Regulāri ligzdo melnais stārķis.

Matkules Mežs
Dabas liegums MALKULES MEŽI. Foto Agnese Priede

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534400
Administratīvais iedalījums: Kandavas novada Matkules pagasts
Platība: 80 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk