Dolesmuižas atsegums

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, daļēji atrodas dabas parkā "Doles sala".
Kods: LV0441390
Administratīvais iedalījums: Salaspils novads, Salaspils pagasts

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamā ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Vispārējs raksturojums

Teritorija ir izvietojusies Doles salas rietumu malā, Daugavas ielejā un senlejā, Piejūras zemienē Viduslatvijas zemienes ietvaros.
Tipisks augšdevona Franas stāva Daugavas svītas Buregu un Altovas ridu dolomītu un dolomītmerģeļu atsegums. Atseguma augšdaļā atsedzas Katlešu svītas mālieži.
Buregu ridu 1,5-4 m biezumā pārstāv smalkkristāliski dolomīti un dolomītmerģeļi. Kontakts ar pārsedzošajiem Altovas ridas iežiem ir izteikts, nelīdzens, ar erozijas pazīmēm. Altovas ridu 2-2,5 m biezumā veido salīdzinoši monolīti masīva un kavernoza dolomīta slāņi ar stromatoporu, pleckāju, gliemežu, gliemeņu un ūdensaugu fosīlajām atliekām – galvenokārt nospiedumiem. Kavernās bieži atrodamas nelielu kalcīta kristāliņu drūzas. Augšējais kontakts izteikts – ar erozijas pazīmēm. Katlešu svītas pamatnē ir dolomīta brekčijas slānis, ko pārsedz 0,7 m biezs raibkrāsainu karbonātisku mālu slānis. Devona griezumu pārklāj  1,5-2 m bieza kvartāra nogulumu, morēnas, sega.
Atsegums daļēji aizaudzis ar krūmiem.
Kopumā teritorija ir ainaviski pievilcīga. Blakus dabas piemineklim Doles muižas apbūves kompleksā atrodas Daugavas muzejs. Pie atsegumiem vēl saglabājušies kādreiz pa Daugavu pludināto plostu pietauvošanas steķi.
Teritorijā atrodas ES aizsargājami biotopi – karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210).
Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs galvenokārt kā stratigrāfiski vērtīgi devona pamatiežu atsegumi.
Teritoriju nepieciešams saglabāt gan zinātniskiem pamatiežu stratigrāfijas un paleontoloģijas pētījumiem, gan kā ainaviski vērtīgu ģeovietu, kas potenciāli ir nozīmīga izglītojošam dabas tūrismam. Atsegums labi aplūkojams no neliela attāluma.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS