Doles sala

Teritorija izveidota, lai saglabātu Doles salas ainavu savdabību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijā ietilpst ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Doles salas dolomītu atsegums, kas ir arī aizsargājams biotops Karbonātisku pamatiežu atsegumi. Konstatētas retas augu sugas. Ligzdo retas un aizsargājamas putnu sugas.

Dabas parks DOLES SALA. Dolomīta atsegums. Foto: Andris Soms. DAP
Dabas parks DOLES SALA. Dolomīta atsegums iepretim Daugavas muzejam. Foto: Andris Soms. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301900
Administratīvais iedalījums: Salaspils novads.
Platība: 1044 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk