Karte

Teritorija veidota apdraudētās ES Biotopu direktīvas 2.pielikuma sūnu sugas lapzemes āķītes aizsardzībaikura šobrīd labi saglabājusies un nav apdraudēta.

Ezeru ieskauj jauns, damakšņa tipa egļu un priežu mežs.

Dabas liegums DRAUGOLIS. Foto FAnija Šitca
Dabas liegums DRAUGOLIS. Foto FAnija Šitca

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0529400
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Vecpiebalgas pagasts.
Platība: 11 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk