Niedrāju–Pilkas purvs

Nozīmīga prioritāru ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopu - augsto purvu un purvainu mežu - aizsardzības vieta. Sastopams liels skaits aizsargājamu putnu sugu: melnais stārķis, sējas zoss, baltpieres zoss, ķīķis, mazais ērglis, rubenis, mežirbe, dzeltenais tārtiņš, kaijaks, ziemeļu gulbis u.c.

Niedrāju–Pilkas purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0509800
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Salacgrīvas un Pāles pagasts
Platība: 1029.8 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk