Gomeļmuižas parka atrašanās vieta Latvijā

Dendroloģiskā vērtība. APRAKSTS sagatavošanā

Dabas vērtības. APRAKSTS sagatavošanā

Kultūrvēsturiskā vērtība. APRAKSTS sagatavošanā

Gomeļmuižas parks. Foto: Elīna Tripāne
Gomeļmuižas parks. Foto: Elīna Tripāne

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470500
Administratīvais iedalījums: Cirmas pagasts, Ludzas novads
Stādīšanas gads: nav zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk