Karte

Teritorija veidota vecā grantskarjerā smilšu krupja aizsardzībai.

Karateri

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.
Kods: LV0508900
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Salacgrīvas pagasts
Platība: 23.9 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk