karte

Nozīmīga augsto purvu, pārejas purvu, boreālo un purvaino mežu aizsardzības vieta.

Purvs nozīmīgs ligzdojošiem putniem. Interesantas vecu mežu audzes uz purva salām un purva apkārtnē.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504300
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Subates pagasts; Jēkabpils novada Gārsenes pagasts.
Platība: 874 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk