Nomavas purvs karte

Teritorija ietver Nomavas purvu - labas struktūras augsto purvu, kas vecas meliorācijas ietekmē apaudzis ar nelielām priedītēm, vietām klajš, ar kūdras ieplakām. Teritorija iekļauj divus distrofus ezerus - Nomavas un Baltais, kā arī vairākas lāmas. Purva malās skujkoku un jaukti meži - dienvidu daļā minerālsala ar izcilu boreālo mežu (ap 200 g. vecas priedes). Nozīmīga teritorija lielo plēsēju aizsardzībai (vilks, ūdrs).

 

Dabas liegums Nomavas purvs. Foto: Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0505600
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Kalna un Viesītes pagasts.
Platība: 1283,08 ha
Dibināšanas gads: 1987Pārvalde:
Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 31.12.2026. ar VARAM 18.07.2022. rīkojumu Nr. 1-2/116

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk