Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Teritorijā konstatētas vairākas retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas - gludkausiņa jungermannija (Liochlaena lanceolata) un trejdaivu bacānija (Bazzania trillobata), kuru aizsardzībai var dibināt mikroliegumu.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0540000
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Malnavas pagasts​​​​​​​
Platība: 38,18 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk