Vērenes purvi

Nozīmīga augsto purvu, ieplaku purvos un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Liegumā ietilpst 3 augsto purvu teritorijas: Zimaites, Sivenīcas un Jeiskas purvi, kurus vienu no otra atdala purvaini priežu meži, kā arī lapkoku un jauktu koku meži.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525300
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Madlienas pagasts
Platība: 1211,69 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija