Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Parka A daļa ir pēc platības lielākā dendroloģiskā stādījuma daļa, ko veido parkveida mežaudze, kur dominē pārsvarā platlapju koki: parastās kļavas (Acer platanoides), parastie ozoli (Quercus robur), parastās liepas (Tilia cordata), vietām sastopamas parastās egles (Picea abies). No svešzemju koku sugām parkā ir sastopamas - parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum), Eiropas lapegle (Larix decidua) un melnā priede (Pinus nigra).

Dabas vērtības. Nozīmīga dabas vērtība parka teritorijā kopumā ir veci, lielu dimensiju koki, it īpaši, ja tajos izveidojušies dobumi. Parkā ir konstatētas četras īpaši aizsargājamās sugas: marmora rožvabole (Lyocola marmorata), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un ķērpis kausveida pleirostikta (Pleurostictaacetabulum), kā arī ierobežoti izmantojama suga - parka vīngliemezis (Helix pomatia). Pamūšas parkā konstatēti seši dižkoki, no kuriem lielākais ozols sasniedz 5,32 m apkārtmēru.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Pamūšas muiža piederēja grāfam fon der Pālenam, taču viņš to zaudēja 1920. gada agrārās reformas gaitā. Muižas komplekss aizņem 2,6 ha.

Pamūšas parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470110
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Gailīšu pagastā
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk