Pamūšas parks

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470110
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Gailīšu pagastā
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

 Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Parka A daļa ir pēc platības lielākā dendroloģiskā stādījuma daļa, ko veido parkveida mežaudze, kur dominē pārsvarā platlapju koki: parastās kļavas (Acer platanoides), parastie ozoli (Quercus robur), parastās liepas (Tilia cordata), vietām sastopamas parastās egles (Picea abies). No svešzemju koku sugām parkā ir sastopamas - parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum), Eiropas lapegle (Larix decidua) un melnā priede (Pinus nigra).


Dabas vērtības:

Nozīmīga dabas vērtība parka teritorijā kopumā ir veci, lielu dimensiju koki, it īpaši, ja tajos izveidojušies dobumi. Parkā ir konstatētas četras īpaši aizsargājamās sugas: marmora rožvabole (Lyocola marmorata), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un ķērpis kausveida pleirostikta (Pleurostictaacetabulum), kā arī ierobežoti izmantojama suga - parka vīngliemezis (Helix pomatia). Pamūšas parkā konstatēti seši dižkoki, no kuriem lielākais ozols sasniedz 5,32 m apkārtmēr.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Pamūšas muiža piederēja grāfam fon der Pālenam, taču viņš to zaudēja 1920. gada agrārās reformas gaitā. Muižas komplekss aizņem 2,6 ha.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: