Supes purvs karte

Nozīmīga augstā purva un distrofa ezera (Supes ezers) aizsardzības teritorija. Purvu aptver purvains priežu mežs. Piemērots biotops lielajiem plēsējiem, taču tos negatīvi ietekmē cilvēka radītie traucējumi (makšķerēšana, ugunskuru kurināšana u.c.). No ES Biotopu direktīvas biotopiem sastopami - neskarti augstie purvi, ieplakas purvos, purvaini meži, distrofi ezeri u.c.

Supes purvs
Dabas liegums SUPES PURVS. Skats uz Sūpes ezeru. Foto: Alda Stepanova

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0505500
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Viesītes un Elkšņu pagasts
Platība: 698 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija