Rušonu ezera salas

Aizsargājamas 10 Rušonu ezera salas. To lielākā vērtība - platlapju meži, kas klāj daļu no salu platības. No Latvijā un Eiropā aizsargājamām augu sugām sastopamas - lielziedu uzpirkstīte, mieturu hidrilla, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, ūdeņu ērkšķuzāle.

 

Rušonu ezera salas
Dabas liegums RUŠONU EZERA SALAS. Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0512100
Administratīvais iedalījums: Preiļu novada Rušonas pagasts
Platība: 48 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija