Lielvārdes parks

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470570
Administratīvais iedalījums: Lielvārdes novada Lielvārdes pilsēta
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Parkā sastopami 39 koku sugu, galvenokārt dominē parastā kļava (Acer platanoides), parastā liepa (Tilia cordata) un parastais osis (Fraxinus excelsior).


Dabas vērtības:

Lielvārdes parka nozīmīgākās dabas vērtības – Daugava, Daugavas stāvkrasts ar smilšakmens atsegumiem; lieli veci koki, kas kalpo par mājvietu retām augu un dzīvnieku sugām; Rumbiņa un Rumbiņas ūdenskritums. Parkā un tā apkārtējā teritorijā konstatētas astoņas īpaši aizsargājamas vai ierobežoti izmantojamās sugas: lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), skleroforas (Sclerophora spp.), marmora rožvabole (Liocola marmorata), spožā skudra (Lasius fuliginosus), daudzveidīgā ksilārija (Xylaria polimorpha), parka vīngliemezis (Helix pomatia), kausveida pleirostikta (Pleurosticta acetabulum) un Eirāzijas ūdrs (Lutra lutra). Parka teritorijā konstatēts ES īpaši aizsargājamais biotops - 9180* Nogāžu un gravu meži un sastopami seši dižkoki.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Dendroloģisko stādījumu teritorija izvietota vēsturiski senā vietā, kur savulaik atradies lībiešu pilskalns, viduslaiku pils un vēlāk muiža ar tai piederošo saimniecību un ēkām. Visticamāk, parka pirmsākumi sākušies 19.gs., jo ap šo laiku Latvijā muižu apkārtnē sāk parādīties ainavu parki.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: