Karte

Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta. Teritorijā konstatētas 10 Putnu Direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām nozīmīgākās ir mazais ormanītis - šajā teritorijā ligzdo vismaz 2 pāri. Ligzdo arī baltmugurdzeņi, trīspirkstu dzeņi u.c.

Karte
Dabas liegums ĢIPKAS LANKAS. Pārmitra pļava. Foto: Ērika Kļaviņa.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528400
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Rojas un Dundagas pagasts.
Platība: 111 ha
Dibināšanas gads: 2004
PārvaldeKurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk