Atrašanās vieta

Aleju veido vidēji veci un veci, vidēju līdz lielu dimensiju platlapju koki – osos, ozols, liepa, kļava. Baltinavas aleja ir nozīmīga īpaši aizsargājamo ķērpju dzīvotne – uz alejā augošajiem ošiem, kļavām un gobām, ozoliem konstatētas 2 īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora Sclerophora pallida ar 18 atradnēm un brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala ar 2 atradnēm. Uz vairākiem alejas kokiem atrodama arī dabisko mežu biotopu indikatorsuga iesarkanā bacīdija Bacidia rubella. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku sugas atradne – spožā skudra Lasius fuliginosus. Tāpat alejā konstatēti nenoteiktu rožvaboļu sugu kāpuru ekskrementi. Alejā atrodami arī dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, atmirusi koksne zaros (trīs dažādi substrāti).

Baltinavas aleja

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490040
Administratīvais iedalījums: Balvu novads, Baltinavas pagasts
Stādīšanas gads: 1830, pēc vietējā muižnieka Reinholda fon Klodta rīkojuma
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Sabiedriskā monotoringa programma "Alejas un koku rindas". Metodiskais apraksts un novērojuma protokols

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk