Jaunmoku aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490390
Administratīvais iedalījums: Tukuma novada Tumes pagasts
Stādīšanas gads: - , pieder pie Jaunmoku pils apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Ainaviska, bioloģiski vecu, vidēju līdz lielu dimensiju platlapju (ozoli, oši, kļavas, gobas, liepas) aleja. Aleja atbilst tipiskai lapkoku praulgrauža (Osmoderma barnabita) dzīvotnei, kopumā inventarizācijas laikā uzkartēti 30 dobumaini koki. Dobumi ir daudzveidīgi, gan novietojuma, gan izmēru ziņā, pieejami mazi, spraugveida un atsevišķi lielāki dobumi. Papildus konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, izplūstošu sulu, atmirušu koksni zaros un atsevišķi nokaltuši koki. Tāpat alejā konstatētas trīs aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ( 7 atradnes), brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) (3 atradnes) un bāl ā sklerofora (Sclerophora pallida) (1 atradne).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: