Atrašanās vieta Latvijā

Teritorija nozīmīga XXXXXX.

Sastopami XXXXXX.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542300
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Skaņkalnes pagasts​​​​​​​
Platība: 136,49 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk