Mētru mežs

Teritorija izveidota purvainu mežu aizsardzībai. Viena no retajām vietām, kur sastopami purvaini bērzu meži. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Teritoriju aizņem purvaini priežu, priežu – egļu – bērzu un purvaini bērzu meži. Arī purvaini egļu meži ar divsēklu grīsli. Sausākajās vietās ir priežu mētrājs un lāns. Medņu riesta vieta.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0534600
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Lejasciema pagasts
Platība: 77,12 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk