Karte

Teritorija dibināta priežu mežu uz osiem aizsardzībai, kas Latvijā un arī Eiropā ir rets biotops. Sastopama ES Biotopu direktīvas augu suga - meža silpurene.

UZMANĪBU! Dabas liegums atrodas Krievijas pierobežā
Dabas liegums Grebļukalns. Foto: Elīna tripāne. DAP
Dabas liegums Grebļukalns. Foto: Elīna tripāne. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510700
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Pasienes pagasts.
Platība: 246 ha
Dibināšanas gads: 1957. gadā izveidots botāniskais liegums, kas 1999. gadā pārveidots par dabas liegumu
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk