Talsu pauguraine karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu vienu no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Ainaviski izcila teritorija. Konstatēti 6 ES Biotopu direktīvas biotopi. Daudz Latvijā retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Ezeri un to apkārtne ir piemēroti biotopi sikspārņiem.

Dabas parks Talsu pauguraine. Skats ceļa posmā Mundīgas-Kampari. Foto: Andris Soms. DAP
Dabas parks Talsu pauguraine. Skats ceļa posmā Mundīgas-Kampari. Foto: Andris Soms. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0302000
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Laidzes, Laucienes un Lībagu pagasts.
Platība: 3624 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk