Timsmales ezers karte

Viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem – ar mazmineralizētu ūdeni, mezotrofajiem hidroķīmiskajiem rādītājiem, izcilu īpaši aizsargājamās sugas - šaurlapu ežgalvītes atradni. Dabas liegums izveidots, lai saglabātu ES nozīmes ezeru biotopu – oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Sastopami arī Latvijā īpaši aizsargājami biotopi: ežgalvīšu audzes ezeros, mezotrofi ūdeņi ezeros un smilšaina, akmeņaina grunts ezeros.

Timsmales ezers
Dabas liegums TIMSMALES EZERS. Foto: Guntis Akmentiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Variešu pagasts
Platība: 101 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija