karte

Teritorija ietver sufoziju izcelsmes ezeru - Čertoku ar apkārtējiem sausiem priežu mežiem - skujkoku mežiem uz osiem, kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Izcili ainaviski vērtīgs objekts, īpaši sufoziju izcelsmes ezers dziļā piltuvveida ieplakā ar samērā stāvām krasta nogāzēm.

Dabas liegums Čertoka ezers. Foto: Andris Soms
Dabas liegums Čertoka ezers. Foto: Andris Soms

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0507000
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Šķeltovas pagasts.
Platība: 55 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk