Rūmenes aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490410
Administratīvais iedalījums: Kandavas novada Kandavas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēju dimensiju un vecuma oši, piemistrojumā – liepas. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 22 dobumaini koki. Papildus tam sastopami arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi - atmirusī koksne, atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmēta viena atradne uz liepas alejas beigu daļā.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: