Cārmaņa ezers karte

Dabīgs nepiesārņots eitrofs ezers ar Latvijā īpaši aizsargājamiem biotopiem (akmeņaina grunts ezeros, smilšaina grunts ezeros) un īpaši aizsargājamu sugu - mieturu hidrillu. Agrāk ezerā konstatētas dortmana lobēlija un gludsporu ezerene. Ezers ļoti ainavisks - līčains, ar mežainiem krastiem. Nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopa - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju - saglabāšanā.

Cārmaņa ezers. Foto: Regīna Indriķe. DAP
Cārmaņa ezers. Foto: Regīna Indriķe. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0303100
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Aulejas un Grāveru pagasts.
Platība: 529 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk