Ogres Zilie kalni

Teritorijas lielāko daļu aizņem Latvijā ļoti rets Biotopu Direktīvas I pielikuma biotops - skujkoku meži uz osiem. Sastopamas 6 aizsargājamas augu sugas, kas raksturīgas mežiem uz osiem vai osveida vaļņiem - meža silpurene, smiltāju esparsete, šaurlapu lakacis, Ruiša pūķgalve, pundurbērzs, pļavas silpurene.

Dabas parks Ogres Zilie kalni. Foto: Andris Soms. DAP
Dabas parks Ogres Zilie kalni. Foto: Andris Soms. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0305200
Administratīvais iedalījums: Ogres novada Ogres pilsēta, Ikšķiles pagasts.
Platība: 312 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk