Karte

Teritorija veidota Pededzes upes un tās apkārtējo mežu un pļavu aizsardzībai. Upe ir svarīga vairāku retu sikspārņu barošanās vieta. Teritorijā konstatētas daudzas retu bezmugurkaulnieku sugas, kā arī Eiropas nozīmes vaskulāro augu suga - platlapu cinna.

Upe
Foto: Laura Grīnberga

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0525900
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Jaunannas pagasts
Platība: 1318 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk