Dabas parks RIEŽUPE. Foto Uldis Valainis

Riežupe karte

Teritorija veidota Riežupes ielejas aizsardzībai. Nozīmīgi nogāžu un gravu meži, upju straujteces un smilšakmens atsegumi. Daudz retu augu un dzīvnieku sugu. Ģeoloģiskie objekti - mākslīgu alu labirints un augšējā devona Amatas svītas gaišpelēko smilšakmeņu atsegumi. Liela ainavu daudzveidība - stāvi krasti, plašā upes ieleja, gravas u.c.. Senlejas meži samērā neskarti. Parka teritorijā aug 17 dižkoki, aprakstīti arī 7 izcili un neparasti koki (2019. gada dati).

Dabas parks Riežupe. Foto: Uldis Valainis. DU
Dabas parks Riežupe. Foto: Uldis Valainis. DU

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0301100
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Rumbas pagasts.
Platība: 452 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Pielikumi:

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk