Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Dendroloģiskajā stādījumā ir konstatēti trīs dažādi introducēto koku taksoni - Eiropas baltegle (Abies alba), Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii) un Eiropas lapegle (Larix decidua).

Dabas vērtības. Stādījumā aug veci, dobumaini koki, kuri kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām. Ārpus dendroloģiskā stādījuma robežām ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamās sugas - sīkpunktainā artonija (Arthonia byssace), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un viens dižozols ar stumbra apkārtmēru 7,73 m.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Sāvienas muiža tika datēta 19. gs., tā ilgus gadus bija Tīzenhauzenu dzimtas īpašumā, vēlākajos gados īpašnieki manījušies. Kopš 1977. gada teritorijai piešķirts īpašs statuss – dabas piemineklis “Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi”.

Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470550
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk