Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470550
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms

 

 Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Dendroloģiskajā stādījumā ir konstatēti trīs dažādi introducēto koku taksoni - Eiropas baltegle (Abies alba), Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii) un Eiropas lapegle (Larix decidua).


Dabas vērtības:

Stādījumā aug veci, dobumaini koki, kuri kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām. Ārpus dendroloģiskā stādījuma robežām ir konstatētas trīs īpaši aizsargājamās sugas - sīkpunktainā artonija (Arthonia byssace), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un viens dižozols ar stumbra apkārtmēru 7,73 m.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Sāvienas muiža tika datēta 19. gs., tā ilgus gadus bija Tīzenhauzenu dzimtas īpašumā, vēlākajos gados īpašnieki manījušies. Kopš 1977. gada teritorijai piešķirts īpašs statuss – dabas piemineklis “Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi”.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: