Karte

Teritorija izveidota augsto, pārejas purvu, purvainu un platlapju mežu aizsardzībai.

Daudz nacionālas un Eiropas nozīmes bezmugurkaulnieku, augu, sikspārņu un putnu sugu.

Nozīmīga zosu pārlidojumu vieta.

  Dabas liegums Augstroze. Augstrozes Lielezers. Foto: Andris Soms
  Dabas liegums Augstroze. Augstrozes Lielezers. Foto: Andris Soms

  Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija.
  Kods: LV0000110
  Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts, Valmieras novada Dikļu pagasts:
  Platība: 4017,53 ha
  Dibināšanas gads: 1977, kā dabas liegums kopš 2011. gada
  Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

  Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

  Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
  Skatīt vairāk