Ieriķu muižas aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490070
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Drabešu pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Ieriķu muižas apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Ainaviska, bioloģiski vecu, vidēju līdz lielu dimensiju ozolu aleja. Inventarizācijas laikā konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, izplūstoša sula, atmirusi koksne zaros, atsevišķi nokaltuši koki. Alejā konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: