Atrašanās vieta

Ainaviska, bioloģiski vecu, vidēju līdz lielu dimensiju ozolu aleja. Inventarizācijas laikā konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, izplūstoša sula, atmirusi koksne zaros, atsevišķi nokaltuši koki. Alejā konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Ieriķu muižas aleja
Ieriķu muižas aleja. Foto: Kristaps Vilks

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490070
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Drabešu pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Ieriķu muižas apstādījumiem
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Sabiedriskā monotoringa programma "Alejas un koku rindas". Metodiskais apraksts un novērojuma protokols 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk