Zvirgzdenes ezera salas karte

Teritorija veidota ļoti vērtīgu platlapju mežu uz salām aizsardzībai (Ozolu sala un Liepu sala), īpaša nozīme ozolu mežiem.
Bagātīgs augu sugu sastāvs: Liepu salā 109 sugas, Ozolu salā - 103 sugas.
2002. gadā uz salām konstatēta jauna, Latvijā ļoti retas grīšļu sugas - matainā grīšļa - atradne.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, putniem nozīmīga teritorija.
Kods: LV0510900
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Zvirgzdenes pagasts
Platība: 3,95 ha
Dibināšanas gads: 1925
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.