Pokratas ezers

Viens no 3 ezeriem Latvijā, kur aug peldošais ezerrieksts (relikta suga, Latvijā aug aiz izplatības areāla Z robežas). Teritorijā sastopami purvaini meži.

Pokratas ezers
Dabas liegums POKRATAS EZERS. Foto: Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0502300
Administratīvais iedalījums: Balvu novada Rugāju pagasts
Platība: 53 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk