Ozolkalni karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu vientuļo bišu dzīvesvietu Daugavas senkrasta nogāzē. Te sastopamas arī kamenes. Teritorijā ietilpst Daugavas senkrasta nogāžu un gravu meži, kā arī tam pieguļošas mitras pļavas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija, (ietilpst dabas parkā Daugavas ieleja)
Kods: LV0500400
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novads Skrīveru pagasts
Platība: 25 haDibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk