Kalnu atsegums karte

 Dabas pieminekli veido upes pamatkrasta nogāzes slīpā nobiru virsma ar nesenā pagātnē izraktu, nelielu, līdz 1 m dziļu pētbedri, kuras dziļumā atsedzas brūni melna, zemjaina brūnogļu masa.

Kalnu atsegums

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.
Kods: LV0441540
Administratīvais iedalījums: Saldus novads, Nīgrandes pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Loses upītes kreisā pamatkrasta nogāzē, Vidusventas līdzenuma ziemeļu daļā.

Dabas pieminekli veido upes pamatkrasta nogāzes slīpā nobiru virsma ar nesenā pagātnē izraktu, nelielu, līdz 1 m dziļu pētbedri, kuras dziļumā atsedzas brūni melna, zemjaina brūnogļu masa.

Brūnogles veido daļu no vidusjuras Kelloveja stāva Papiles svītas nogulumu slāņkopas. Kalnu atsegums ir lielākais juras sistēmas brūnogļu atsegums Latvijā un ogļu slāņa biezums šeit sasniedz 1,5 m. Teritorija ir ainaviska upītes ielejas ainava ar parkveida iezīmēm.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk