karte

Nozīmīga putnu aizsardzības teritorija. Dabas liegumā atrodas lielākais zināmais ķikutu riests Valkas novadā, kā arī ir ļoti augsts griežu blīvums.
Pavisam teritorijā sastopamas 4 ES Putnu direktīvas 1.pielikuma sugas, kas ir arī Latvijas īpaši aizsargājamās sugas.

 

Pļavas

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0532600
Administratīvais iedalījums: Valkas nov., Valkas pag.
Platība: 183,3 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk