Karte

Viena no nedaudzajām sarkanvēdera ugunskrupja (Bombina bombina) atradnēm Latvijā.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0502900
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Īslīces pagasts.
Platība: 2 ha
Dibināšanas gads: 1987
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas
Skatīt vairāk